Wat vindt u van deze dilemma’s?

Hoe ziet Heerenveen eruit in 2040?

Op 11 mei 2020 komt de Commissie ROM bijeen om het concept van de ‘Beleidskoers fysieke leefomgeving’ te bespreken. Dit concept is mede tot stand gekomen op grond van de inbreng van inwoners tijdens een aantal omgevingsdialogen in maart, mei en november 2019. In de beleidskoers wordt het beleid op hoofdlijnen vastgelegd en worden de ambities bepaald. Op grond hiervan wordt de Omgevingsvisie gemaakt.

Tijdens de bespreking in de raadscommissie wordt een aantal dilemma’s voorgelegd aan de raadsleden. Wij delen deze dilemma’s graag met u en horen graag wat u ervan vindt. Om zo uw mening mee te kunnen wegen in onze inbreng.

Reageren kan tot en met uiterlijk 1 mei 2020 naar onze fractievoorzitter van Groen Links, Gerrie Rozema: gerrierozemagroenlinks@upcmail.nl “Wat vindt u van deze dilemma’s?” verder lezen

Hoe maken we jeugdhulp overbodig? Vijf jaar transformatie en transitie.

!! De thema-avond gaat niet door in verband met de adviezen van de overheid om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. !!

 

Woensdag 18 maart om 20.00 uur in Gebouw Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, Heerenveen… in gesprek met gezaghebbende deskundigen over kansen voor lokaal jeugdbeleid op basis van nieuwe initiatieven die werken.

Aanmeldingen voor deze avond graag per mail aan:

secretaris@groenlinks-heerenveen.nl “Hoe maken we jeugdhulp overbodig? Vijf jaar transformatie en transitie.” verder lezen

En de winnaar van het Groene Lintje 2019 is…

 

Anja Bouma en Linda Hof van Blouwadvies; Bernhard Hoekstra van MooiZen

Op vrijdag 17 januari 2020 vond in Heerenveen de prijsuitreiking van het Groene Lintje plaats. Een  jury beoordeelde de genomineerden op de avond van het Groene Lintje volgens de criteria Buitengewoon, Durf en Lef, Inspirerend en Innovatief. Jaarlijks is er ook een publieksprijs. Via de Groen Links site en via email kon het publiek op de genomineerden 2019 stemmen.

De Jury-prijswinaar van het Groene Lintje 2019 werd…  MooiZen https://mooizen.nl/

De winnaar van de Publieksprijs voor het Groene Lintje 2019 is…  Blouw Advies www.blouwadvies.nl

“En de winnaar van het Groene Lintje 2019 is…” verder lezen

Stemt u ook voor het Groene Lintje?

 

Ieder jaar wordt door GroenLinks Heerenveen een Groen Lintje uitgereikt aan personen, bedrijven of organisaties die zich op een positieve manier hebben ingezet voor de natuur en/of het milieu.

Voor de publieksprijs Groene Lintje 2019 kun je nu tot uiterlijk 15 januari stemmen door op dit bericht te reageren.  Of door een mail naar secretaris@groenlinks-heerenveen.nl te sturen. De vermelding van Groene Lintje met de naam van de persoon of organisatie van je voorkeur is voldoende. Je stem telt dan mee voor de publieksprijs! “Stemt u ook voor het Groene Lintje?” verder lezen

GroenLinks stelt vragen over bomenkap

GroenLinks heeft bij monde van Grietje van Dijk in de raadsvergadering van donderdag 10 oktober vragen gesteld over bomenkap in Heerenveen. Er is onrust ontstaan, zo blijkt uit reacties op social media, over de bomenkap voor de aanleg van het Disc Golfterrein in het groene gebied onder de Weinmakker.

Mede op grond van het klimaatakkoord (boom eruit, boom erin,) moet bij het kappen van bomen tot herplanting worden overgegaan.

Ook gaan gemeenten zich inzetten op het niet laten verdwijnen van bestaand groen, het realiseren van nieuw groen en het beperken van ontbossing. Daarom is de gemeente Heerenveen in 2019 aan de slag gegaan met het 50.000 bomenplan. GroenLinks heeft het collegegevraagd hoeveel bomen ten behoeve van dit initiatief gekapt zijn en hoeveel extra bomen de gemeente dit jaar al geplant heeft in het kader van het 50.000 bomenplan?

 benadrukt bij het stellen van de vragen over de bomenkap, iedereen zijn golfspel te gunnen. Het daarvoor kappen van bomen roept echter vraagtekens op hoe dit zich verhoudt met het 50.000 bomenplan van de gemeente Heerenveen.