Groen Café 21 september

De 3e vrijdag van de maand is het GroenLinks Heerenveen Groencafé! Ook deze keer ontmoeten we je graag bij ’t Gerecht in Heerenveen, tussen 17 en 19 uur. Tot a.s. vrijdag!

Let wel, drankjes/consumptie zijn voor eigen rekening.

Groen Café vrijdag 20 juli

Na het succes van de borrel willen we dit graag herhalen. Een mooi moment om te horen van de raadsleden, ideeën uit te wisselen en een drankje te drinken. Op 20 juli luiden we het zomerreces in.

Wie: Leden en vrienden

Waar: Het Gerecht, gemeenteplein, Heerenveen

Hoe laat? Tussen 17 en 19 uur

Na de zomervakantie houden we deze gezellige bijeenkomst op elke derde vrijdag van de maand. Noteer het alvast in je agenda! De eerstvolgende is dan 21 september.

Let wel, de kas van Groenlinks is beperkt en de drankjes/consumptie zijn voor eigen rekening.

Kritische vragen over de Heerenveense voetbalvelden met kunstgras

Fractievoorzitter Gerrie Rozema stelt kritische vragen over de Heerenveense voetbalvelden met kunstgras . Dit naar aanleiding van een artikel in de Leeuwarder Courant over de bodemvervuiling met zink bij voetbalvelden in Leeuwarden door het gebruik van rubberkorrels.

Onderzoek naar vervuiling bij de kunstgrasvelden in onze gemeente wordt door wethouder Zoetendal voorlopig nog niet nodig geacht hij wacht eerst op de rapporten van o.a. de RIVM.

Wij houden vinger aan de pols.

Andries van den Akker winnaar Groene Lintje

De genomineerden met Gerrie Rozema (rechts)

Voor de jaarlijkse uitreiking van het Groene Lintje waren zes kandidaten genomineerd. De jury van GroenLinks was enthousiast. Volgens de jury weten alle zes genomineerden een heldere visie op duurzaamheid heel concreet te maken en werken zij heel  praktisch aan een meer duurzame omgeving.  Andries van den Akker uit Nieuweschoot werd door de vakjury van GroenLinks gekozen als winnaar. De publieksprijs ging naar het Repair Café. “Andries van den Akker winnaar Groene Lintje” verder lezen