Wat vindt u van deze dilemma’s?

Hoe ziet Heerenveen eruit in 2040?

Op 11 mei 2020 komt de Commissie ROM bijeen om het concept van de ‘Beleidskoers fysieke leefomgeving’ te bespreken. Dit concept is mede tot stand gekomen op grond van de inbreng van inwoners tijdens een aantal omgevingsdialogen in maart, mei en november 2019. In de beleidskoers wordt het beleid op hoofdlijnen vastgelegd en worden de ambities bepaald. Op grond hiervan wordt de Omgevingsvisie gemaakt.

Tijdens de bespreking in de raadscommissie wordt een aantal dilemma’s voorgelegd aan de raadsleden. Wij delen deze dilemma’s graag met u en horen graag wat u ervan vindt. Om zo uw mening mee te kunnen wegen in onze inbreng.

Reageren kan tot en met uiterlijk 1 mei 2020 naar onze fractievoorzitter van Groen Links, Gerrie Rozema: gerrierozemagroenlinks@upcmail.nl “Wat vindt u van deze dilemma’s?” verder lezen

Hoe maken we jeugdhulp overbodig? Vijf jaar transformatie en transitie.

!! De thema-avond gaat niet door in verband met de adviezen van de overheid om verdere verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. !!

 

Woensdag 18 maart om 20.00 uur in Gebouw Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, Heerenveen… in gesprek met gezaghebbende deskundigen over kansen voor lokaal jeugdbeleid op basis van nieuwe initiatieven die werken.

Aanmeldingen voor deze avond graag per mail aan:

secretaris@groenlinks-heerenveen.nl “Hoe maken we jeugdhulp overbodig? Vijf jaar transformatie en transitie.” verder lezen

En de winnaar van het Groene Lintje 2019 is…

 

Anja Bouma en Linda Hof van Blouwadvies; Bernhard Hoekstra van MooiZen

Op vrijdag 17 januari 2020 vond in Heerenveen de prijsuitreiking van het Groene Lintje plaats. Een  jury beoordeelde de genomineerden op de avond van het Groene Lintje volgens de criteria Buitengewoon, Durf en Lef, Inspirerend en Innovatief. Jaarlijks is er ook een publieksprijs. Via de Groen Links site en via email kon het publiek op de genomineerden 2019 stemmen.

De Jury-prijswinaar van het Groene Lintje 2019 werd…  MooiZen https://mooizen.nl/

De winnaar van de Publieksprijs voor het Groene Lintje 2019 is…  Blouw Advies www.blouwadvies.nl

“En de winnaar van het Groene Lintje 2019 is…” verder lezen

Stemt u ook voor het Groene Lintje?

 

Ieder jaar wordt door GroenLinks Heerenveen een Groen Lintje uitgereikt aan personen, bedrijven of organisaties die zich op een positieve manier hebben ingezet voor de natuur en/of het milieu.

Voor de publieksprijs Groene Lintje 2019 kun je nu tot uiterlijk 15 januari stemmen door op dit bericht te reageren.  Of door een mail naar secretaris@groenlinks-heerenveen.nl te sturen. De vermelding van Groene Lintje met de naam van de persoon of organisatie van je voorkeur is voldoende. Je stem telt dan mee voor de publieksprijs! “Stemt u ook voor het Groene Lintje?” verder lezen

Water Natuurlijk Fryslân voor schoon water, niet te veel of te weinig

fotograaf Robert Elsing

Op woensdag 20 maart zijn er waterschapsverkiezingen. Tegelijkertijd met de Provinciale Statenverkiezingen. Waar gaan die verkiezingen eigenlijk over? Waarom zou je gaan stemmen? Monique Plantinga, inwoner uit de Gemeente Heerenveen, lid van GroenLinks, verkiezingskandidaat nr. 3 voor waterschapspartij Water Natuurlijk Fryslân en voorzitter van de Stichting Tsjingas: “Heerenveen bijvoorbeeld ligt midden in de prachtige Friese veenweiden. Onder invloed van zuurstof verdwijnt veen. Dit leidt tot bodemdaling en CO2-uitstoot. Door anders om te gaan met waterpeilen kan dit afgeremd of gestopt. Hier ligt een rol voor het waterschap.” “Water Natuurlijk Fryslân voor schoon water, niet te veel of te weinig” verder lezen