Friesland reist sneller

Treinreizigers uit Akkrum, Grou en Wolvega hoeven minder lang te wachten als ze onderweg zijn naar de randstad. Een handtekeningenactie en gesprek met de NS van GroenLinks Heerenveen, Weststellingwerf, Fryslan en PAL Groen Links heeft een positief resultaat opgeleverd. Vanaf april 2019 gaat de wachttijd in Meppel terug naar 6 minuten. “Friesland reist sneller” verder lezen

GroenLinks vraagt college om meer concrete plannen

Fractievoorzitter Gerrie Rozema gaf vanavond tijdens  de raadsvergadering de beschouwing over de themabegroting 2019 van gemeente Heerenveen. GroenLinks is blij met de grote rol die wordt toegekend aan de Global Goals. Deze Global Goals worden als richtinggevend gezien en worden gehanteerd als toetsingskader voor de lokale bestuurlijke doelen,  aldus de themabegroting. “Helaas zien we de Global Goals verder niet terug”, aldus Gerrie Rozema. Zij vraagt om concretisering: wat wordt bedoeld met richtinggevend en hoe gaan de Global Goals als toetsingskader gehanteerd worden. “GroenLinks vraagt college om meer concrete plannen” verder lezen