Water Natuurlijk Fryslân voor schoon water, niet te veel of te weinig

fotograaf Robert Elsing

Op woensdag 20 maart zijn er waterschapsverkiezingen. Tegelijkertijd met de Provinciale Statenverkiezingen. Waar gaan die verkiezingen eigenlijk over? Waarom zou je gaan stemmen? Monique Plantinga, inwoner uit de Gemeente Heerenveen, lid van GroenLinks, verkiezingskandidaat nr. 3 voor waterschapspartij Water Natuurlijk Fryslân en voorzitter van de Stichting Tsjingas: “Heerenveen bijvoorbeeld ligt midden in de prachtige Friese veenweiden. Onder invloed van zuurstof verdwijnt veen. Dit leidt tot bodemdaling en CO2-uitstoot. Door anders om te gaan met waterpeilen kan dit afgeremd of gestopt. Hier ligt een rol voor het waterschap.” “Water Natuurlijk Fryslân voor schoon water, niet te veel of te weinig” verder lezen

Omschakeling naar duurzame energie: technisch is veel mogelijk, maar overheid moet zorgen voor rechtvaardige verdeling kosten en baten

foto: Erwin van den Bosch

Patrick van Klink (FNV) was gastspreker op de informatieve avond ‘Duurzame energie, hoe gaat dat en wie betaalt het?’ afgelopen dinsdagavond in Trinitas. De avond was georganiseerd door GroenLinks Heerenveen en trok zo’n 60 belangstellenden. Lees verder voor verslag “Omschakeling naar duurzame energie: technisch is veel mogelijk, maar overheid moet zorgen voor rechtvaardige verdeling kosten en baten” verder lezen

Woningcorporatie Accolade over de energietransitie

Woningcorporatie Accolade is één van de organisaties die vertegenwoordigd zullen zijn in het panel op de avond over de energietransitie op 26 februari. We hebben Fred Hesselink, directieadviseur van Accolade, alvast een paar vragen voorgelegd. Hesselink hoopt op de avond vragen te krijgen over de aanpak van Accolade en het tempo. Lees verder voor het interview.

Heb jij  vragen over de energietransitie, laat het ons vast weten in een reactie! Op 26 februari leggen we ze aan de panelleden voor.

“Woningcorporatie Accolade over de energietransitie” verder lezen

Bijeenkomst duurzame energie ‘Hoe gaat dat en wie betaalt het?’

GroenLinks Heerenveen organiseert op dinsdagavond 26 februari in Trinitas een gratis bijeenkomst over Energietransitie, de omschakeling naar duurzame energie. Op deze avond is iedereen welkom om vragen te stellen. Daartoe is een breed panel van deskundigen aanwezig met kennis over praktische oplossingen. Voor iedereen die vragen heeft, twijfels, of gewoon eens horen wil wat er allemaal aan zit te komen. Vragen voor deze avond kunnen ook van te voren per e-mail gesteld worden aan: secretaris@groenlinks-heerenveen.nl of via deze website.  “Bijeenkomst duurzame energie ‘Hoe gaat dat en wie betaalt het?’” verder lezen

Vragen over kappen van bomen

Veel mensen blijken zich zorgen te maken en vragen te hebben over het kappen van bomen. Wij willen de vragen verzamelen en zicht krijgen op het gemeentelijk kapbeleid. Stel uw vragen of uit uw zorgen in de reacties en wij proberen antwoorden te krijgen!