Wat vindt u van deze dilemma’s?

Hoe ziet Heerenveen eruit in 2040?

Op 11 mei 2020 komt de Commissie ROM bijeen om het concept van de ‘Beleidskoers fysieke leefomgeving’ te bespreken. Dit concept is mede tot stand gekomen op grond van de inbreng van inwoners tijdens een aantal omgevingsdialogen in maart, mei en november 2019. In de beleidskoers wordt het beleid op hoofdlijnen vastgelegd en worden de ambities bepaald. Op grond hiervan wordt de Omgevingsvisie gemaakt.

Tijdens de bespreking in de raadscommissie wordt een aantal dilemma’s voorgelegd aan de raadsleden. Wij delen deze dilemma’s graag met u en horen graag wat u ervan vindt. Om zo uw mening mee te kunnen wegen in onze inbreng.

Reageren kan tot en met uiterlijk 1 mei 2020 naar onze fractievoorzitter van Groen Links, Gerrie Rozema: gerrierozemagroenlinks@upcmail.nl “Wat vindt u van deze dilemma’s?” verder lezen