Door het ‘Groene Lintje’ zijn meer mensen mee gaan doen, nomineer een kandidaat voor 2018

 “Je wordt op straat aangesproken, je ontdekt hoe leuk mensen het vinden en dat de zorg voor het milieu leeft!” Andries van den Akker uit Nieuweschoot en Roel Nijwening van het Repair café Heerenveen genieten ervan als ze vertellen over wat er gebeurt als je het Groene Lintje wint. Want dat dit niet onopgemerkt voorbijgaat, dat hebben ze begin dit jaar gemerkt. Andries won de juryprijs en het Repair café won de publieksprijs voor het Groene Lintje 2017. 

Sinds 2013 wordt door GroenLinks Heerenveen een groen lintje uitgereikt aan personen, bedrijven of organisaties die zich op een positieve manier hebben ingezet voor de natuur en/of het milieu. Er is een juryprijs maar er is ook een publieksprijs, waarvoor iedereen kan stemmen. Aanleiding voor de prijs is de door de Verenigde Naties ingestelde milieu-dag bij de opening van de milieuconferentie van 1972 in Stockholm. De bedoeling van de ingestelde milieu dag is dat landen  zich bewust blijven van een schoon milieu.

Werkt het dan, om een Groen Lintje uit te reiken? Dat is onze vraag aan Andries en Roel. Andries van den Akker vertelt hoe hij na het winnen van het lintje heel veel reacties kreeg. Hij won het lintje voor zijn jarenlange inzet om overal de rommel op te ruimen die hij onderweg, lopend of op de fiets, ziet liggen. Nu zijn ook anderen begonnen met het onderweg opruimen van zwerfvuil, het is meer gaan leven. Hij zingt bij het koor van de ‘Jan de Roas Sjongers’ in Nieuwehorne en ook daar werd er aandacht aan besteed. Ook op de burendag van Nieuweschoot, een paar weken geleden, werd het Groene Lintje en het opruimen van rommel onderweg weer genoemd.

En het Repair café? Roel Nijwening moet even nadenken. De mensen van het Repair café voelen zich door de publieksprijs extra gewaardeerd. Het motiveert enorm en het milieubewustzijn is er extra door gaan leven. “Wees zuinig op materiaal en spaar zo de natuur, gooi niet te snel iets weg.” zegt Roel. “ We krijgen zoveel dingen binnen waar alleen maar een schroefje aan los zit. Elke 1e en 3e woensdagmorgen van de maand kun je dat gewoon weer laten maken in het Repair café in het Trinitas-gebouw in Heerenveen.”

Andries en Roel benadrukken beiden het erg te waarderen dat Groen Links de uitreiking van het Groene Lintje organiseert, dat er zo aandacht gevraagd wordt voor het milieu.

Om ook voor 2018 weer het Groene Lintje uit te kunnen reiken heeft Groen Links de inwoners van de gemeente Heerenveen nodig. Wie een goede kandidaat weet kan deze nomineren. Het gaat dan om personen, bedrijven of organisaties die een waardevolle bijdrage aan de kwaliteit van onze omgeving hebben geleverd. Kandidaten voor het Groene Lintje kunnen worden gemeld van af nu tot 1 december 2018. Dat kan bij de secretaris van GroenLinks Heerenveen:  secretaris@groenlinks-heerenveen.nl  of per telefoon 06-830 28 665. Heel  graag met een korte toelichting.

Er worden zoals gebruikelijk twee prijzen uitgereikt; een juryprijs en een publieksprijs. Voor de publieksprijs kan men van af 1 december 2018 via  secretaris@groenlinks-heerenveen.nl stemmen. De prijs van de jury wordt bepaald door de juryleden Lolke Eijzenga, Sasja Wolters en Hilda Feenstra. Alle kandidaten worden via de website http://groenlinks-heerenveen.nl vanaf 1 december bekend gemaakt. Daarna kan tot en met 24 januari 2019 kan er gestemd worden.

Op vrijdag 25 januari 2019 zal om 20:00 uur de prijsuitreiking plaats vinden in gebouw Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1, Heerenveen.  De aanmelders van kandidaten zijn daarbij van harte welkom.

De genomineerden met Gerrie Rozema (rechts)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *