GroenLinks vraagt college om meer concrete plannen

Fractievoorzitter Gerrie Rozema gaf vanavond tijdens  de raadsvergadering de beschouwing over de themabegroting 2019 van gemeente Heerenveen. GroenLinks is blij met de grote rol die wordt toegekend aan de Global Goals. Deze Global Goals worden als richtinggevend gezien en worden gehanteerd als toetsingskader voor de lokale bestuurlijke doelen,  aldus de themabegroting. “Helaas zien we de Global Goals verder niet terug”, aldus Gerrie Rozema. Zij vraagt om concretisering: wat wordt bedoeld met richtinggevend en hoe gaan de Global Goals als toetsingskader gehanteerd worden.

Verder haalt Gerrie Rozema de doelstelling aan om “waar mogelijk de effecten van de klimaatverandering te bestrijden en het evenwicht in de natuur te herstellen”. Zij vraagt zich af of de genoemde plannen en acties voldoende zullen zijn om het evenwicht in de natuur te herstellen.

De plannen rondom de WMO zijn eveneens weinig concreet, er wordt veelvuldig gesproken over plannen maken, plannen van aanpak opstellen en aanpak ontwikkelen. GroenLinks maakt zich zorgen over het gemis aan concrete plannen en de meetbaarheid van de resultaten. Het is voor de Raad dan lastig om het college te controleren, toch een van de kerntaken van de raad. GroenLinks doet een oproep om alle plannen SMART te maken.

GroenLinks heeft drie moties ingediend. Een betreft het instellen van een revolverend fonds om de energietransitie te versnellen(samen met SP, GBH, CU, HL, PvdA), de tweede gaat over Heerenveen als fietsgemeente (samen met CU, HL, D’66). GroenLinks zou dat graag wat krachtiger neerzetten dan dat het in de begroting staat. De derde motie heeft betrekking op de REC (de Reststoffen Energie Centrale van Omrin) waarvan wij als gemeente aandeelhouder zijn (samen met SP, GBH, CU, HL, FNP, PvdA, D’66) In de motie ondersteunt GroenLinks de brief van Gedeputeerde Staten waarin de Commissaris van de Koning Arno Brok in heldere taal aangeeft dat Omrin nu echt serieus aan de bak moet waar het gaat om veiligheid en communicatie.

Alle drie de moties zijn aangenomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *