Legen grijze container duurder of goedkoper?

In Heerenveen is momenteel veel reuring over de afvalstoffenheffing. Wat is er aan de hand? De Nederlandse overheid wil minder afval: de doelstelling is 100 kilo afval per inwoner in 2020. Om gemeenten aan te zetten tot actie worden de kosten voor verwerking van afval verhoogd. Als er niets verandert zullen door deze verhoging de kosten van de leging van een grijze container in Heerenveen oplopen van 6,85 euro in 2019 naar ruim 20 euro in 2023. Het alternatief is Diftar+, betalen per kilo, waarmee de kosten zullen dalen. Gaat dat lukken? GroenLinks verwacht van wel.

Met Diftar+ zien inwoners hoeveel kilo afval ze voortbrengen. In Heerenveen wordt gemiddeld 25,7 kilo afval aangeboden in de grijze containers. Wanneer mensen op 22 kilo per lediging zitten, betalen hetzelfde als ze voorheen betaalden. Dit aantal kilo’s is eenvoudig te behalen. Uit onderzoek is gebleken dat bijna de helft van het afval in de grijze containers hier niet in thuis hoort. In de grijze bakken wordt bijvoorbeeld ook GFT-afval aangetroffen, evenals papier, glas, textiel en bouwafval. Producten die hier niet in thuis horen maar wel meewegen. Met een betere scheiding van het afval worden mensen beloond. Zij betalen namelijk minder voor hun afval.

In de ogen van GroenLinks kan Diftar+ een extra zetje in de rug zijn het afval beter te scheiden. Daarvoor is informatie nodig en een voorbereiding op de invoering van Diftar+. Zo is het goed te weten dat mensen die op medische indicatie medisch afval hebben en/ of incontinentiemateriaal, gecompenseerd worden. De mogelijkheid tot kwijtschelding voor mensen met een laag inkomen blijft bestaan. Het GFT-afval en het inleveren van herbruikbare materialen bij de milieustraten worden bovendien gratis.

Voor mensen met kinderen in de luiers heeft GroenLinks, samen met D’66, PvdA, Gemeentebelangen en Heerenveen Lokaal, het voorstel gedaan om een proef met wasbare luiers te doen. 14% van het totaal aangeboden gewicht van restafval bestaat uit luiers. Door gezinnen kennis te laten maken met wasbare luiers, kan het restafval verder teruggedrongen worden. In Hengelo is twee derde van de gezinnen die een proefpakket wasbare luiers hadden gekregen definitief overgestapt op wasbare luiers. Het voorstel om hier ook in Heerenveen mee aan de slag te gaan is aangenomen door de raad.

Veel inwoners zijn bezorgd over het dumpen van afval de grijze container van iemand anders of in de berm. Ervaringen in andere gemeenten wijzen erop dat deze bezorgdheid niet terecht is. Vanuit de gemeente wordt hier echter wel extra op gecontroleerd. Mocht blijken dat er meer gedumpt wordt of dat veel mensen gedupeerd worden doordat anderen afval in hun container doen, dan kunnen er maatregelen genomen worden.

GroenLinks is van mening dat de invoering van Diftar+ aansluit bij onze opvatting dat de ‘vervuiler betaalt’. Wij zijn tevreden over de toezeggingen omtrent medisch afval en kwijtscheldingen en we zullen de vinger aan de pols houden waar het gaat om zwerfafval en/ of dumpen in andermans grijze container.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *