Wat is er zo leuk aan de functie van secretaris?

Velen vinden het werk van een secretaris nogal saai en denken direct aan het maken van notulen zodat je nauwelijks ruimte hebt om aan de inhoudelijke discussies mee te doen. 

Inderdaad is het maken van notulen niet het leukste werk. Maar je kan ook afspreken met je mede bestuursleden dat er alleen een besluitenlijst gemaakt wordt. Je hebt daarbij wel de medewerking van de voorzitter nodig die aan het eind van het betreffende agendapunt helder formuleert welk besluit is genomen.

Verder ben je natuurlijk als eerste op de hoogte van het aantal leden van de afdeling en waar zij wonen, wat belangrijk is bij het organiseren van diverse activiteiten. En samen met de voorzitter bepaal je grotendeels de agenda van de vergadering zodat je sturend bezig bent.

Omdat je als secretaris alle signalen en informatie  vanuit de afdeling en partijgeledingen ontvangt, ben je ook goed op de hoogte van hetgeen zich afspeelt binnen GroenLinks. Je ontmoet daardoor vele andere bestuursleden en vertegenwoordigers van GroenLinks.

Maar naast het werk van een secretaris ben je ook gewoon bestuurslid. Dus mede verantwoordelijk voor het bestuursbeleid. Je overlegt met je eigen fractie maar ook soms met de bestuurders en fractieleden van andere partijen. Het besturen van een afdeling vereist teamwork. Zorg dat de sfeer goed blijft en je kan als bestuur een hoop bereiken. De afgelopen jaren hebben we veel openbare bijeenkomsten kunnen organiseren waarbij we veel, heel veel mensen hebben leren kennen.

Kortom het secretariaat is iets meer dan het maken van notulen.

Anton Bot

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *