Kunstgrasvelden

GroenLinks heeft vragen gesteld over het gebruik van rubbergranulaat in kunstgrasvelden. De antwoorden van het college schieten tekort.

Men verschuilt zich achter een RIVM-onderzoek uit 2013. Recentere onderzoeken wijzen echter uit dat er wel degelijk gezondheidsrisico’s zijn en dat er door uitloging gevaren zijn voor grondwater en organismen in de bodem. Het vreemde is: de rubberkorrels worden niet als consumentenproduct beschouwd maar als mengsel. Hierdoor mag bijvoorbeeld in een rubbertegel onder een speeltoestel maar 1 PAK per kilo rubber voorkomen, maar in een mengsel 10 tot 100 keer meer!  Onze mening is: bij twijfel niet doen, dus zijn we geen voorstander van rubbergranulaat, en pleiten daarom voor gezondere alternatieven.