Gasboringen

Onder Heerenveen wordt over een periode van 10 jaar 500 miljoen kuub gas weggepompt, waardoor grote consternatie onder de (onwetende) burgers is ontstaan.

Dit probeert de gemeente weg te nemen door bijeenkomsten, zoals die in het Abe Lenstrastadion. Daar waren onderzoeksbureau Fugro, Staatstoezicht op de Mijnen (SODM), Gasbedrijf Vermillion, de gemeente, ministerie van Economische Zaken, en de Commissie Bodemdaling aanwezig om vragen te beantwoorden.
Er was duidelijk boosheid onder de bewoners, de manier waarop is overgegaan tot gaswinning schaadt het vertrouwen in de overheid. De antwoorden op de vele vragen waren duidelijk bedoeld om iedereen gerust te stellen: “De bodemdaling valt reuze mee, dit is niet Groningen en zonder gaswinning daalt de bodem ook.(!)” Deze communicatie voelt als mosterd na de maaltijd, in een eerder stadium had dit niet zoveel boosheid opgewekt.