Mensen

      Gerrie Rozema   

Raadslid en Commissies Ruimtelijke Ordening en Milieu en Algemene Zaken

gerrierozemagroenlinks@upcmail.nl

    Grietje van Dijk

Raadslid en Commissie SamenlevingsZaken

grietjevandijk@protonmail.com

     Retze van de Honing

Raadslid en Commissie Algemene Zaken

retzevanderhoning@gmail.com

    Remco Klinker

Steunfractie en Commissie Samenlevingszaken

remco_klinker@yahoo.co.uk

Geert Jan Stams

Afdelingsvoorzitter bestuur GroenLinks Heerenveen

 g.j.j.m.stams@uva.nl

Anton Bot

Secretaris bestuur afdeling GroenLinks Heerenveen

 antonbot@planet.nl

Jan Vledder

Penningmeester bestuur GroenLinks Heerenveen

  j.vledder4@kpnplanet.nl

 

André Rijnbeek

Bestuurslid en lid steunfractie

 a.rijnbeek49@upcmail.nl