Vrouwenvoetbal: geld lenen of geld geven?

Het vrouwenvoetbal in Heerenveen was in ernstige organisatorische en financiële problemen gekomen. De problemen waren zelfs zo groot dat het vrouwenteam uit de eredivisie dreigde te verdwijnen. Een jammerlijke zaak! Het vrouwenvoetbal, dat in Heerenveen op top-niveau wordt gespeeld, levert een belangrijke bijdrage aan het sportieve imago van onze gemeente. De verwachting is dat veel meiden door de prestaties van het team worden geïnspireerd om ook te gaan voetballen. Het college wilde de helpende hand uitsteken door 150.000 euro te doneren. Of in de vorm van een gift, of in de vorm van een lening. Dat zou nog bekeken worden.

“Vrouwenvoetbal: geld lenen of geld geven?” verder lezen

Zorgen over effectiviteit Experiment Doorbraak

Op de raadsvergadering van 20 mei jl. stond het plan “experiment Doorbraak” op de agenda. Experiment Doorbraak heeft de doelstelling om met concrete actie en passend handelen multiprobleemgezinnen,  een gezin van minimaal één ouder en één kind dat langdurig kampt met een combinatie van sociaal-economische en psychosociale problemen,  te ondersteunen, zodat duurzame veranderingen ontstaat. GroenLinks Heerenveen onderschrijft de doelstelling van harte maar heeft grote vraagtekens bij de (kosten)effectiviteit van het plan, dat 110.000 euro per jaar gaat kosten.

“Zorgen over effectiviteit Experiment Doorbraak” verder lezen

GroenLinks pleit voor zichtbaar maken artikel 1 in gemeentehuis

 

Maandag 15 april werd in de raadsvergadering gesproken over het LHBTIQ+-beleid van gemeente Heerenveen. Raadslid Grietje van Dijk complimenteerde het college met het voorliggende beleidsstuk. Het college is voortvarend bezig met de opdracht die de raad in 2018 aan het college gaf om een actief en preventief antidiscriminatieprogramma samen te stellen, vergelijkbaar met omliggende regenbooggemeentes.

GroenLinks Heerenveen juicht het voorliggend beleid toe en ondersteunt deze van harte. De fractie van GroenLinks streeft naar een inclusieve en vrije samenleving waarin plaats is voor iedereen, dus ook voor inwoners die niet binnen de heteroseksuele norm vallen. Er is nog flink wat werk aan de winkel als het gaat om de sociale acceptatie van de LHBTIQ+doelgroep.

In het verlengde van dit raadsbreed aangenomen beleid heeft GroenLinks, samen met CU, PvdA en SP, een motie omtrent artikel 1 ingediend.

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan”

Raadslid van Dijk betoogt dat het vanzelfsprekend zou moeten zijn, helaas staat in deze tijd artikel 1 van de grondwet onder druk. Daarom moeten we de basisrechten, zoals genoemd in artikel 1 van de Grondwet, blijven uitdragen. Lokale kunstenaars worden uitgedaagd een kunstwerk in de vorm van een banner of muurschildering te ontwerpen. Het winnende kunstwerk moet een prominente plaats krijgen in het gemeentehuis. Grietje van Dijk zegt hierover: het gemeentehuis staat symbool voor de Heerenveense democratie en het stemrecht, de perfecte plek om artikel 1 permanent zichtbaar te maken. De motie werd op twee stemmen na unaniem aangenomen. Het wordt als opdracht meegegeven bij de op stapel staande verbouwing van het gemeentehuis.

Uitslagen avond in Leeuwarden

Leden van GroenLinks zijn van harte uitgenodigd om op 20 maart ’s avonds de uitslagen te volgen met de kandidaten voor GrienLinks op het Provinciehuis in Leeuwarden.

Dorps- en wijkdemocratisering en de kwaliteit van de leefomgeving

Dorps- en wijkdemocratisering en de kwaliteit van de leefomgeving vormen het thema van de ledenbijeenkomst op dinsdagavond 19 maart in Trinitas. Het zijn twee onderwerpen die GroenLinks belangrijk vindt en die ook door burgemeester en wethouders van de gemeente Heerenveen hoog op de agenda zijn geplaatst.

Dit biedt kansen om een aantal mooie GroenLinkse idealen te verwezenlijken! “Dorps- en wijkdemocratisering en de kwaliteit van de leefomgeving” verder lezen

Water Natuurlijk Fryslân voor schoon water, niet te veel of te weinig

fotograaf Robert Elsing

Op woensdag 20 maart zijn er waterschapsverkiezingen. Tegelijkertijd met de Provinciale Statenverkiezingen. Waar gaan die verkiezingen eigenlijk over? Waarom zou je gaan stemmen? Monique Plantinga, inwoner uit de Gemeente Heerenveen, lid van GroenLinks, verkiezingskandidaat nr. 3 voor waterschapspartij Water Natuurlijk Fryslân en voorzitter van de Stichting Tsjingas: “Heerenveen bijvoorbeeld ligt midden in de prachtige Friese veenweiden. Onder invloed van zuurstof verdwijnt veen. Dit leidt tot bodemdaling en CO2-uitstoot. Door anders om te gaan met waterpeilen kan dit afgeremd of gestopt. Hier ligt een rol voor het waterschap.” “Water Natuurlijk Fryslân voor schoon water, niet te veel of te weinig” verder lezen

Omschakeling naar duurzame energie: technisch is veel mogelijk, maar overheid moet zorgen voor rechtvaardige verdeling kosten en baten

foto: Erwin van den Bosch

Patrick van Klink (FNV) was gastspreker op de informatieve avond ‘Duurzame energie, hoe gaat dat en wie betaalt het?’ afgelopen dinsdagavond in Trinitas. De avond was georganiseerd door GroenLinks Heerenveen en trok zo’n 60 belangstellenden. Lees verder voor verslag “Omschakeling naar duurzame energie: technisch is veel mogelijk, maar overheid moet zorgen voor rechtvaardige verdeling kosten en baten” verder lezen