GroenLinks Heerenveen wil Bruto Nationaal Geluk als graadmeter

Niet het Bruto Binnenlands Product (BNP) maar het Bruto Nationaal Geluk (BNG) moet de graadmeter zijn bij het meten van de stand en de ontwikkeling van de economie. Dat bepleitte GroenLinks Raadslid Retze van der Honing afgelopen maandag in de raadsvergadering bij de behandeling van de Startnotitie Economisch beleid en uitvoeringsprogramma 2019-2025. “GroenLinks Heerenveen wil Bruto Nationaal Geluk als graadmeter” verder lezen

Kom je ook op 26 februari? Over Energietransitie.

Wie gaat de rekening van de energietransitie betalen?

Wat is er nodig voor de energietransitie?

Het gas wordt verbannen uit Nederland. Huishoudens, bedrijven en winkels moeten hun apparatuur aanpassen.

Auto’s van particulieren en autobussen van vervoersbedrijven moeten hun CO2 uitstoot sterk verminderen. Wordt daarmee het openbaar vervoer duurder en wordt er ook in Friesland een vorm van kilometerheffing ingevoerd? Wat betekent het voor de (leefbaarheid) van de dorpen?
En wat betekent het voor de werkgelegenheid? Bestaande banen zullen verdwijnen en er zullen nieuwe voor in de plaats komen. Voor veel mensen betekent dit omscholing, herplaatsing of een afvloeiingsregeling.
Veel vragen die wachten op een antwoord en een standpunt. “Kom je ook op 26 februari? Over Energietransitie.” verder lezen

Friese fruitbomen bij Speeltuin Ravottuh in Akkrum

 

Speeltuin Ravottuh in Akkrum werd afgelopen zaterdag 1 december verrast met de aanplant van fruitbomen. Nicole ter Doest van GroenLinks Smallingerland en Grietje van Dijk, raadslid voor GroenLinks in gemeente Heerenveen, kwamen met spade en boompjes aan om het fruit persoonlijk in te planten. Gemeente Heerenveen is twee Friese fruitbomen rijker en zodoende nog groener en leuker geworden, aldus Grietje van Dijk. “Friese fruitbomen bij Speeltuin Ravottuh in Akkrum” verder lezen

Wasbare luiers

Voor mensen met kinderen in de luiers heeft GroenLinks, samen met D’66, PvdA, Gemeentebelangen en Heerenveen Lokaal, het voorstel gedaan om een proef met wasbare luiers te doen. 14% van het totaal aangeboden gewicht van restafval bestaat uit luiers. Door gezinnen kennis te laten maken met wasbare luiers, kan het restafval verder teruggedrongen worden. In Hengelo is twee derde van de gezinnen die een proefpakket wasbare luiers hadden gekregen definitief overgestapt op wasbare luiers. Het voorstel om hier ook in Heerenveen mee aan de slag te gaan is aangenomen door de raad.

Legen grijze container duurder of goedkoper?

In Heerenveen is momenteel veel reuring over de afvalstoffenheffing. Wat is er aan de hand? De Nederlandse overheid wil minder afval: de doelstelling is 100 kilo afval per inwoner in 2020. Om gemeenten aan te zetten tot actie worden de kosten voor verwerking van afval verhoogd. Als er niets verandert zullen door deze verhoging de kosten van de leging van een grijze container in Heerenveen oplopen van 6,85 euro in 2019 naar ruim 20 euro in 2023. Het alternatief is Diftar+, betalen per kilo, waarmee de kosten zullen dalen. Gaat dat lukken? GroenLinks verwacht van wel. “Legen grijze container duurder of goedkoper?” verder lezen

Friesland reist sneller

Treinreizigers uit Akkrum, Grou en Wolvega hoeven minder lang te wachten als ze onderweg zijn naar de randstad. Een handtekeningenactie en gesprek met de NS van GroenLinks Heerenveen, Weststellingwerf, Fryslan en PAL Groen Links heeft een positief resultaat opgeleverd. Vanaf april 2019 gaat de wachttijd in Meppel terug naar 6 minuten. “Friesland reist sneller” verder lezen

GroenLinks vraagt college om meer concrete plannen

Fractievoorzitter Gerrie Rozema gaf vanavond tijdens  de raadsvergadering de beschouwing over de themabegroting 2019 van gemeente Heerenveen. GroenLinks is blij met de grote rol die wordt toegekend aan de Global Goals. Deze Global Goals worden als richtinggevend gezien en worden gehanteerd als toetsingskader voor de lokale bestuurlijke doelen,  aldus de themabegroting. “Helaas zien we de Global Goals verder niet terug”, aldus Gerrie Rozema. Zij vraagt om concretisering: wat wordt bedoeld met richtinggevend en hoe gaan de Global Goals als toetsingskader gehanteerd worden. “GroenLinks vraagt college om meer concrete plannen” verder lezen