GroenLinks vraagt college om meer concrete plannen

Fractievoorzitter Gerrie Rozema gaf vanavond tijdens  de raadsvergadering de beschouwing over de themabegroting 2019 van gemeente Heerenveen. GroenLinks is blij met de grote rol die wordt toegekend aan de Global Goals. Deze Global Goals worden als richtinggevend gezien en worden gehanteerd als toetsingskader voor de lokale bestuurlijke doelen,  aldus de themabegroting. “Helaas zien we de Global Goals verder niet terug”, aldus Gerrie Rozema. Zij vraagt om concretisering: wat wordt bedoeld met richtinggevend en hoe gaan de Global Goals als toetsingskader gehanteerd worden. “GroenLinks vraagt college om meer concrete plannen” verder lezen

Door het ‘Groene Lintje’ zijn meer mensen mee gaan doen, nomineer een kandidaat voor 2018

 “Je wordt op straat aangesproken, je ontdekt hoe leuk mensen het vinden en dat de zorg voor het milieu leeft!” Andries van den Akker uit Nieuweschoot en Roel Nijwening van het Repair café Heerenveen genieten ervan als ze vertellen over wat er gebeurt als je het Groene Lintje wint. Want dat dit niet onopgemerkt voorbijgaat, dat hebben ze begin dit jaar gemerkt. Andries won de juryprijs en het Repair café won de publieksprijs voor het Groene Lintje 2017.  “Door het ‘Groene Lintje’ zijn meer mensen mee gaan doen, nomineer een kandidaat voor 2018” verder lezen

Groen Café 21 september

De 3e vrijdag van de maand is het GroenLinks Heerenveen Groencafé! Ook deze keer ontmoeten we je graag bij ’t Gerecht in Heerenveen, tussen 17 en 19 uur. Tot a.s. vrijdag!

Let wel, drankjes/consumptie zijn voor eigen rekening.

Groen Café vrijdag 20 juli

Na het succes van de borrel willen we dit graag herhalen. Een mooi moment om te horen van de raadsleden, ideeën uit te wisselen en een drankje te drinken. Op 20 juli luiden we het zomerreces in.

Wie: Leden en vrienden

Waar: Het Gerecht, gemeenteplein, Heerenveen

Hoe laat? Tussen 17 en 19 uur

Na de zomervakantie houden we deze gezellige bijeenkomst op elke derde vrijdag van de maand. Noteer het alvast in je agenda! De eerstvolgende is dan 21 september.

Let wel, de kas van Groenlinks is beperkt en de drankjes/consumptie zijn voor eigen rekening.

Kritische vragen over de Heerenveense voetbalvelden met kunstgras

Fractievoorzitter Gerrie Rozema stelt kritische vragen over de Heerenveense voetbalvelden met kunstgras . Dit naar aanleiding van een artikel in de Leeuwarder Courant over de bodemvervuiling met zink bij voetbalvelden in Leeuwarden door het gebruik van rubberkorrels.

Onderzoek naar vervuiling bij de kunstgrasvelden in onze gemeente wordt door wethouder Zoetendal voorlopig nog niet nodig geacht hij wacht eerst op de rapporten van o.a. de RIVM.

Wij houden vinger aan de pols.

Onderzoek naar verbetering treinverbinding naar Zwolle op korte termijn

GroenLinks fractievoorzitter Gerrie Rozema overhandigd de petitie aan NS regiodirecteur Joost van der Bijl

Reizigersorganisaties, provincies, gemeenten, ProRail en NS werken nog voor de zomer een variant uit van een verbetering voor de reizigers in Grou-Jirnsum, Akkrum en Wolvega die nu niet meer rechtstreeks met de trein naar Zwolle kunnen. NS hield vandaag een gesprek met diverse GroenLinks fracties over de uitslag van een petitie die GroenLinks/GrienLinks had opgezet voor herstel van de treinverbinding.
“Onderzoek naar verbetering treinverbinding naar Zwolle op korte termijn” verder lezen